Pagina web a Fundatiei Preot Ioan Olariu, Timişoara

Fundaţia   „Preot Ioan Olariu”

„Dăruind vei dobândi”
Parintele Nicolae Steinhardt
 
  PREZENTARE| IOAN OLARIU| OBIECTIVE| ESENŢE| 2009-2019| CONDUCERE | CONTACT
Câteva dintre obiectivele fundaţiei
     apărarea drepturilor omului;

     centre de zi pentru vârstnici şi pentru copii separaţi sau cu risc de separare de părinţi;

     evaluarea problemelor cu care se confruntă beneficiarii serviciilor sociale;

     programe de asistenţă şi dezvoltare cu caracter interetnic şi multicultural;

     regenerarea zonelor urbane aflate în dificultate;

     protecţia sănătăţii umane şi realizarea de servicii medicale primare;

     asistenţă medicală la domiciliu pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi;

     activităţi curriculare şi extracurriculare de învăţământ;

     formare profesională pentru persoane şi grupuri defavorizate;

     programe de instruire vocaţională şi reinstruire;

     programe de promovare a dialogului între teologie şi ştiinţă la nivelul instituţiilor de învăţământ şi de cercetare;

     editarea şi tipărirea de lucrări de specialitate, realizarea de emisiuni radio şi TV;

     promovarea dialogului inter-cultural şi inter-etnic;

     realizarea de programe şi acţiuni care să contribuie la conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

     asigurarea hranei pentru persoane nevoiaşe prin cantina socială şi acordarea de asistenţă la domiciliul persoanelor cu handicap, fără aparţinători;

     prezervarea şi promovarea valorilor culturii şi spiritualităţii, istoriei, tradiţiilor şi patrimoniului etnografic aparţinând comunităţilor rurale şi urbane;
Link-Exchange:  Parohia Iosefin | Daro Proiect | Web design | Ioan Savu - blog   
 Copy © 2008-2021. Fundaţia „Preot Ioan Olariu” Timişoara. All Rights Reserved. Website by: BinSoft&Hard